Ladisco ViG pres. CARNAVAL - El Festival d'Osona!

Ladisco ViG pres. CARNAVAL - El Festival d'Osona!

Ver entradas
Ladisco ViG pres. CARNAVAL - El Festival d'Osona!

Ladisco ViG pres. CARNAVAL - El Festival d'Osona!

Ladisco ViG. Avinguda de la Ribera, 6-10 Vic. Ver mapa

22/02/2020

23:00

Compra tus entradas

Entrada 1st Release 13€

i

13,00 €

Agotadas

La organització no garanteix l’autenticitat de l’entrada si no ha sigut adquirida en els punts de venda oficials. Tota entrada esmenada, trencada, malmesa, sospitosa de falsificació o adquirida il·lícitament autoritzarà a l’organitzador a privar de l’accés al portador de la mateixa. Per accedir al recinte és imprescindible anar acompanyat del DNI. Queda prohibida l’entrada i la venda de qualsevol tipus d’alcohol a menors de 18 anys. Una vegada adquirida l’entrada no serà canviada ni tornat el seu import excepte en cas de cancel·lació de l’acte. La devolució en cas de cancel·lació es podrà efectuar per l’organitzador dintre del termini de 15 dies des de la data de la celebració prevista. Si la suspensió es realitza una vegada transcorregut més de la meitat de l’acte no hi haurà cap mena de devolució. Les males condicions climatològiques no donen dret a la devolució de l’import de l’entrada. Aquesta entrada constitueix una llicència al portador per assistir ell mateix i és revocable en qualsevol moment per l’organitzador mitjançant l’oferiment de la devolució de la quantitat total que figura a l’anvers. La sortida del recinte implica la pèrdua del dret d’entrar novament, excepte en el cas que l’organitzador disposi el contrari. És potestat de l’organitzador permetre l’entrada una vegada començat l’acte. Es reserva el dret d’admissió condicionat al fet de disposar d’aquesta entrada complerta i en bones condicions i de que el portador assumeix i s’obliga a respectar les normes de l’organització i del recinte, així com qualsevol condició exigible per motius de seguretat general. El portador autoritza a l’organitzador a efectuar, d’acord amb la llei, les revisions o registres de la seva persona i tinences per verificar que es compleixen les condicions de seguretat. L’organitzador de l’acte podrà denegar l’accés o expulsar del recinte el portador en cas de incompliment de les indicacions del personal de l’organització, així com en cas de que es pugui racionalment sospitar que es pot crear una situació de risc o perill per al propi portador o per als altres assistents, d’aldarulls o prestats d’intoxicació aparent o potencial responsabilitzant-se personalment el portador en tots els casos per les seves pròpies accions i omissions que causin lesions a tercers o danys a coses. Queda prohibida qualsevol filmació, gravació o reproducció a l’interior del recinte a excepció que l’organitzador ho autoritzi. A l’efecte es prohibeix l’entrada de càmeres de fotos i/o aparells de gravació de qualsevol tipus, així com qualsevol objecte que l’organitzador consideri perillós a l’entorn de l’acte (pirotècnia, armes, ampolles, objectes de vidre, punters de làser...etc.). L’organitzador de l’acte, en base a la tipologia o singularitat del mateix, pot anul·lar o modificar qualsevol de les anteriors condicions, en aquest cas ho posarà en coneixement del públic assistent pels mitjans que es consideri adequats. Aquesta entrada porta sistema contra copies .Queda prohibida la falsificació, copia o difusió d’aquesta entrada. En aquest cas l’organitzador es reserva el dret a efectuar les oportunes accions civils i/o penals així com administratives.

Entrada 2nd Release 15€

i

15,00 €

La organització no garanteix l’autenticitat de l’entrada si no ha sigut adquirida en els punts de venda oficials. Tota entrada esmenada, trencada, malmesa, sospitosa de falsificació o adquirida il·lícitament autoritzarà a l’organitzador a privar de l’accés al portador de la mateixa. Per accedir al recinte és imprescindible anar acompanyat del DNI. Queda prohibida l’entrada i la venda de qualsevol tipus d’alcohol a menors de 18 anys. Una vegada adquirida l’entrada no serà canviada ni tornat el seu import excepte en cas de cancel·lació de l’acte. La devolució en cas de cancel·lació es podrà efectuar per l’organitzador dintre del termini de 15 dies des de la data de la celebració prevista. Si la suspensió es realitza una vegada transcorregut més de la meitat de l’acte no hi haurà cap mena de devolució. Les males condicions climatològiques no donen dret a la devolució de l’import de l’entrada. Aquesta entrada constitueix una llicència al portador per assistir ell mateix i és revocable en qualsevol moment per l’organitzador mitjançant l’oferiment de la devolució de la quantitat total que figura a l’anvers. La sortida del recinte implica la pèrdua del dret d’entrar novament, excepte en el cas que l’organitzador disposi el contrari. És potestat de l’organitzador permetre l’entrada una vegada començat l’acte. Es reserva el dret d’admissió condicionat al fet de disposar d’aquesta entrada complerta i en bones condicions i de que el portador assumeix i s’obliga a respectar les normes de l’organització i del recinte, així com qualsevol condició exigible per motius de seguretat general. El portador autoritza a l’organitzador a efectuar, d’acord amb la llei, les revisions o registres de la seva persona i tinences per verificar que es compleixen les condicions de seguretat. L’organitzador de l’acte podrà denegar l’accés o expulsar del recinte el portador en cas de incompliment de les indicacions del personal de l’organització, així com en cas de que es pugui racionalment sospitar que es pot crear una situació de risc o perill per al propi portador o per als altres assistents, d’aldarulls o prestats d’intoxicació aparent o potencial responsabilitzant-se personalment el portador en tots els casos per les seves pròpies accions i omissions que causin lesions a tercers o danys a coses. Queda prohibida qualsevol filmació, gravació o reproducció a l’interior del recinte a excepció que l’organitzador ho autoritzi. A l’efecte es prohibeix l’entrada de càmeres de fotos i/o aparells de gravació de qualsevol tipus, així com qualsevol objecte que l’organitzador consideri perillós a l’entorn de l’acte (pirotècnia, armes, ampolles, objectes de vidre, punters de làser...etc.). L’organitzador de l’acte, en base a la tipologia o singularitat del mateix, pot anul·lar o modificar qualsevol de les anteriors condicions, en aquest cas ho posarà en coneixement del públic assistent pels mitjans que es consideri adequats. Aquesta entrada porta sistema contra copies .Queda prohibida la falsificació, copia o difusió d’aquesta entrada. En aquest cas l’organitzador es reserva el dret a efectuar les oportunes accions civils i/o penals així com administratives.

Entrada 3rd Release 17€

i

17,00 €

La organització no garanteix l’autenticitat de l’entrada si no ha sigut adquirida en els punts de venda oficials. Tota entrada esmenada, trencada, malmesa, sospitosa de falsificació o adquirida il·lícitament autoritzarà a l’organitzador a privar de l’accés al portador de la mateixa. Per accedir al recinte és imprescindible anar acompanyat del DNI. Queda prohibida l’entrada i la venda de qualsevol tipus d’alcohol a menors de 18 anys. Una vegada adquirida l’entrada no serà canviada ni tornat el seu import excepte en cas de cancel·lació de l’acte. La devolució en cas de cancel·lació es podrà efectuar per l’organitzador dintre del termini de 15 dies des de la data de la celebració prevista. Si la suspensió es realitza una vegada transcorregut més de la meitat de l’acte no hi haurà cap mena de devolució. Les males condicions climatològiques no donen dret a la devolució de l’import de l’entrada. Aquesta entrada constitueix una llicència al portador per assistir ell mateix i és revocable en qualsevol moment per l’organitzador mitjançant l’oferiment de la devolució de la quantitat total que figura a l’anvers. La sortida del recinte implica la pèrdua del dret d’entrar novament, excepte en el cas que l’organitzador disposi el contrari. És potestat de l’organitzador permetre l’entrada una vegada començat l’acte. Es reserva el dret d’admissió condicionat al fet de disposar d’aquesta entrada complerta i en bones condicions i de que el portador assumeix i s’obliga a respectar les normes de l’organització i del recinte, així com qualsevol condició exigible per motius de seguretat general. El portador autoritza a l’organitzador a efectuar, d’acord amb la llei, les revisions o registres de la seva persona i tinences per verificar que es compleixen les condicions de seguretat. L’organitzador de l’acte podrà denegar l’accés o expulsar del recinte el portador en cas de incompliment de les indicacions del personal de l’organització, així com en cas de que es pugui racionalment sospitar que es pot crear una situació de risc o perill per al propi portador o per als altres assistents, d’aldarulls o prestats d’intoxicació aparent o potencial responsabilitzant-se personalment el portador en tots els casos per les seves pròpies accions i omissions que causin lesions a tercers o danys a coses. Queda prohibida qualsevol filmació, gravació o reproducció a l’interior del recinte a excepció que l’organitzador ho autoritzi. A l’efecte es prohibeix l’entrada de càmeres de fotos i/o aparells de gravació de qualsevol tipus, així com qualsevol objecte que l’organitzador consideri perillós a l’entorn de l’acte (pirotècnia, armes, ampolles, objectes de vidre, punters de làser...etc.). L’organitzador de l’acte, en base a la tipologia o singularitat del mateix, pot anul·lar o modificar qualsevol de les anteriors condicions, en aquest cas ho posarà en coneixement del públic assistent pels mitjans que es consideri adequats. Aquesta entrada porta sistema contra copies .Queda prohibida la falsificació, copia o difusió d’aquesta entrada. En aquest cas l’organitzador es reserva el dret a efectuar les oportunes accions civils i/o penals així com administratives.

Precio final. Gastos de gestión incluidos.

Total 0,00 €

Descripción

DISSABTE 22 FEBRER 2020
CARNAVAL! EL FESTIVAL D'OSONA
A LADISCO VIG

Anticipades Online a la venda
1st Release - 13€
2nd Release - 15€
3rd Release i taquilla - 17€


Obrim: 23h
Amb anticipada 2 consumicions abans de la 1h
Amb disfressa 1 consumició extraEn este caso el promotor no ha especificado la política de acceso a menores, si tienes cualquier duda te animamos a que te pongas en contacto directamente con él.

¡Compartir!

Organizado por

Oci Osona

Ver detalles
Las cookies nos ayudan a ofrecer nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios, aceptas el uso de cookies. Más información